Skolas telpas

Skolas halle
Zāle
Dabaszinību kabinets
Informātikas kabinets
Bibliotēka
Halle