Noteikumi skolēniem par izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu:

 1. Skolēni ierodas skolā un atstāj skolu atbilstoši stundu laikiem lieki neuzkavējoties skolā.
 2. Skolēns ierodoties skolā pie ieejas dezinficē rokas.
 3. Garderobe nedarbojas, virsdrēbes skolēns ņem līdz uz klases telpu.
 4. Skolēns ierodoties skolā dodas uz savu klases telpu.
 5. Klases tiek atvērtas 10 min pirms stundas sākuma.
 6. Skolēniem klases telpās aizliegts lietot skolotāja datoru, projektoru un citas tehniskās ierīces, atvērt skapīšus un atvilktnes, aiztikt lietas plauktos.
 7. Starpbrīžos skolēni uzturas norādītajos gaiteņos un nestaigā lieki pa skolu.
 8. Skolēni ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (iesnas, klepus) vai paaugstinātu temperatūru, paliek mājās un uz skolu nedodas, vecākiem jasazinās ar ģimenes ārstu.
 9. Ja skolēnam skolā parādās elpceļu infekcijas slimību pazīmes (iesnas, klepus) vai paaugstināta temperatūra, viņš tiek izņemts no stundām, izolēts atsevišķā telpā un par to tiek ziņots vecākiem. Vecākiem bērns ir jānogādā mājās vai pie ārsta.
 10. Skolēniem, kam ir hroniskas saslimšanas, kuru pazīmes līdzīgas elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (iesnas, klepus), jāiesniedz klases audzinātājiem vecāku iesniegums, kurā minētas šīs pazīmes un paskaidrots to iemesls.
 11. Pēc slimošanas vai izolācijas atgriežoties skolā, skolēnam jāiesniedz ārsta zīme, vecāku zīme netiek pieņemta.
 12. Uz ēdnīcu  skolēni dodas organizēti norādītajos laikos.
 13. Pirms ēdnīcas apmeklējuma skolēni klasē mazgā/dezinficē rokas un pa ceļam uz ēdnīcu cenšas nepieskarties priekšmetiem (rokturiem, lenteriem).
 14. Aizliegts apmeklēt ēdnīcu ārpus savas klases norādītā laika.