SKOLĒNIEM:

 1. Galvenā komunikācija caur e-klasi.
 2. Ja skolēnam nav iespēju piekļūt e-klasei, jāsazinās ar klases audzinātāju un jāiegūst skolotāju norādījumus un uzdevumus klātienē (skolā)
 3. Atbilstoši stundu sarakstam, seko ierakstiem e-klasē, patstāvīgi apgūst plānotās mācības  un līdz norādītajam datumam iesūta patstāvīgos darbus un mājas darbus tādā veidā, kā norādījis skolotājs.
 4. Skolēns ir atbildīgs par regulāŗu mācīšanos atbilstoši skolotāja norādījumiem un mājas darbu iesūtīšanu
 5. Ja dienas plānotais darbs netiks iesūtīts paredzētajā laikā, e-žurnālā parādīsies ieraksts “n" un nākamajā dienā skolotājs vai klases audzinātājs sazināsies ar taviem vecākiem.
 6. Pēc skolotāja norādījumiem e-klasē skolēns veic uzdevumus arī citās mācību platformās: uzdevumi.lv, soma.lv u.c.
 7. Par nespēju veikt uzdevumus citās mācību platformās informē klases audzinātāju un priekšmeta skolotāju.
 8. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta vai datora problēmas) jāsazinās ar klases audzinātāju.
 9. Par individuālajām konsultācijām skolēni sazinās ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju e-klases pastā

VECĀKIEM

 1. Galvenā komunikācija caur e-klasi.
 2. Ja skolēnam nav iespēju piekļūt e-klasei, jāsazinās ar klases audzinātāju un jāiegūst skolotāju norādījumus un uzdevumus klātienē (skolā)
 3. Atbilstoši stundu sarakstam, skolēns seko ierakstiem e-klasē, patstāvīgi apgūst plānotās mācības  un līdz norādītajam datumam iesūta patstāvīgos darbus un mājas darbus tādā veidā, kā norādījis skolotājs.
 4. Skolēns ir atbildīgs par regulāŗu mācīšanos atbilstoši skolotāja norādījumiem un mājas darbu iesūtīšanu
 5. Sekojiet, lai jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā, ja nepieciešams palīdziet ar padomu. 
 6. Pēc skolotāja norādījumiem e-klasē skolēns veic uzdevumus arī citās mācību platformās: uzdevumi.lv, soma.lv u.c.
 7. Par nespēju veikt uzdevumus citās mācību platformās skolēns informē klases audzinātāju un priekšmeta skolotāju.
 8. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu “n” un klases audzinātājs  sazināsies ar jums.
 9. Pa ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, dartora, problēmas) informējiet klases audzinātāju.
 10. Lai jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu iepazīstieties uzdevumiem un ar darba veikšanas nosacījumiem, e-klasē. 
 11. Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.
 12. Par individuālajām konsultācijām izglītojamie skolēni sazinās ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju e-klases pastā